Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2318
Title: Ensuring the electoral rights of internally displaced persons in local elections: problems of theory and practice
Other Titles: Забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб на місцевих виборах: проблеми теорії та практики
Authors: Nalyvaiko, L.
Chepik-Tregubenko, O.
Наливайко, Л.Р.
Чепік-Трегубенко, О.С.
Keywords: electoral law
internally displaced persons
settlers
mobile groups
rule of law
international standards
виборче право
внутрішньо переміщені особи
переселенці
мобільні групи
правова держава
міжнародні стандарти
Issue Date: 2018
Publisher: ДДУВС
Citation: Nalyvaiko L., Chepik-Tregubenko O. Ensuring the electoral rights of internally displaced persons in local elections: problems of theory and practice / L.Nalyvayko, O. Chepik-Tregubenko // Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. – 2018. – Special Issue № 2 (92). – P. 59-64
Abstract: The article deals with the problems of implementing the electoral rights of internally displaced persons in Ukraine at local elections. The emphasis is also placed on guaranteeing the right to vote in local elections of other mobile groups. It is stressed that equality of citizens in all spheres of social activity, in particular equality of electoral rights, is guaranteed both on the national and international levels. However, the inconsistency of domestic legislation is now discriminating against those citizens of Ukraine who have become forced migrants from the Donbas and Crimea, who are labour migrants within the state, or who do not have registration at all, and so on. It is concluded that the adoption by the Parliament of Ukraine of Draft Law 6240 with the corresponding changes and additions will contribute to the observance of the constitutional right to vote of internally displaced persons and other mobile groups.
У статті розглянуто проблематику реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб в Україні на місцевих виборах. Також акцентовано увагу на гарантуванні виборчого права на місцевих виборах інших мобільних груп громадян. Наголошено, що рівність громадян у всіх сферах суспільної діяльності, зокрема і рівність виборчих прав, гарантується як на національному, так і на міжнародному рівнях. Проте, сьогодні в Україні склалася ситуація, коли частина громадян не може реалізувати одне із своїх основних прав – близько 4% громадян позбавлено права на вибори на місцевому рівні, що не відповідає сучасним міжнародним демократичним стандартам. Неузгодженість вітчизняного законодавства та відсутність належного механізму реалізації виборчого права на місцевих виборах виступає нині як дискримінація громадян України, що стали вимушеними переселенцями з Донбасу та Криму, є трудовими мігрантами всередині держави, взагалі не мають реєстрації місця проживання та ін. Зроблено висновок, що прийняття парламентом України законопроекту № 6240 про внесення змін до деяких законів України (щодо виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всередині країни громадян) з відповідними змінами та доповненнями сприятиме дотриманню конституційних виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних груп громадян. Зволікання парламенту із внесенням відповідних змін до чинних нормативно-правових актів стримує процес демократизації. З урахуванням цього, на сучасному етапі практично єдиним шляхом вирішення розглядуваної проблеми є внесення відповідних змін парламентом України до законодавства, й зволікання Верховною Радою стає свідченням про невідповідність міжнародним стандартам у цій сфері та сприяє обмеженню прав громадян.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2318
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. – 2018. – Special Issue № 2 (92)
Наливайко Л. Р.
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf1,18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.