Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2314
Title: Simultaneous interrogation of two early interrogated persons: organizational aspect
Other Titles: Одночасний допит двох раніше допитаних осіб: організаційний аспект
Authors: Chaplynska, Yu.
Чаплинська, Ю.А.
Keywords: organisation
organisation supply
investigatory actions
simultaneous interrogation
організація
організаційне забезпечення
слідчі дії
одночасний допит
Issue Date: 2018
Publisher: ДДУВС
Citation: Chaplynska Yu. Simultaneous interrogation of two early interrogated persons: organizational aspect / Yu. Chaplynska // Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. – 2018. – Special Issue № 2 (92). – P. 41-45
Abstract: This article deals with consideration of actual problem questions of tactical supply of carrying out of simultaneous interrogation of two before interrogated persons. The author has considered the organizational preparatory actions of carrying out of simultaneous interrogation of two before interrogated persons with participation of suspected and defendants.
досліджено актуальних проблемних питань організаційного забезпечення проведення одночасного допиту двох раніше допитаних осіб. Розглянуто організаційно-підготовчі заходи до проведення одночасного допиту за участю підозрюваних і обвинувачених. Зроблено висновок, що загальна поведінка підозрюваних та обвинувачених, як правило, спрямована на зменшення їх ролі у вчиненні кримінальних проступків, приховування минулої злочинної діяльності. Вони впливають на стабільне становище потерпілих та свідків, затримку досудового слідства, перешкоджання розслідуванню, тому проведення одночасного допиту є найважливішою слідчою дією. Одночасний допит такої категорії осіб залежить від правильних та ефективних тактичних методів правоохоронних органів та їх застосування на практиці. Неправильна підготовка до одночасного допиту тісно пов'язана з ризиком можливих змін у правдивих показаннях свідка чи відмови у наданні доказів або розкритті інформації про розслідування. Неналежна затримка у здійсненні одночасного допиту може призвести до втрати ознак раптовості, що сприяє успішному досягненню мети розслідування.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2314
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. – 2018. – Special Issue № 2 (92)
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ
Чаплинська Ю.А.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf722,59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.