Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2023
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorНаливайко, Л.Р.-
dc.contributor.authorРоманов, М.Ю.-
dc.date.accessioned2018-10-22T12:15:51Z-
dc.date.available2018-10-22T12:15:51Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationНаливайко Л., Романов М. Поняття та ознаки транспарентності в контексті євроінтеграції / Л.Наливайко, М. Романов // Jurnalul juridic national: teorie şi practică. – 2016. – № 5 (21). – С. 27-29.uk_UA
dc.identifier.otherУДК 342.2-
dc.identifier.urihttp://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2023-
dc.description.abstractУ статті здійснено спробу комплексного підходу до дослідження категорії транспарентності та її ознак як констатуй.иного принципу та перспективі: імплементації відповідного принципу до національного законодавства України. З'ясовано, що відповідна проблематика досліджувалась багатьма вітчизняними та зарубіжними правниками. це дає змогу говорити про надзвичайну актуальність визначеної авторами теми та необхідність збільшення ефективних наукових розвідок у вказаному напрямі Транспарентність розуміють як складну теоретино-правову категорію, що змістовно поєднує в собі такі поняття, як "прозорість", "відкритість", "гласність", "публічність", "підзвітність", "доступ до публічної інформації" та "участь в управлінні державними справами". Разом із вищезазначеним належить констатувати, що ми здійснили спробу виокремити шість основних ознак транспарентності, до яких віднести пріоритет транспарентності над закритістю: невід’єдмний взаємозв'язок транспарентності і законності, повноти інформації, своєчасність отримання інформації, реальну можливість громадян впливати на те чи інше рішення: цілісність інформації.uk_UA
dc.description.abstractIn the article attempt оf an integrated approach to the study of transparency and its characteristics as а constirutional principle and perspectives of the implementation of the relevant national legislation of Ukraine Clarified that the relevant issue was studied by many domestic and foreign lawyers, winch suggests that tire emergency marked the relevance of the topic and the need to increase effective scientific research in the specified direction. Transparency understand how complex Theoretical and le.sal category, content combines concepts such as "'transparency", "openness", "transparency, publicity, accountability, access to public information" and "participation in the management of public Affairs". Along with the above, to say that we attempted to identify six main features of transparency which included; the priority of transparency over secrecy, the inherent relationship of transparency and the rule of law. completeness of imormatiom timeliness of information; the actual opportunity of citizens to influence a decision; the integrity of the information.-
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherИнститут уголовного права и прикладной криминологииuk_UA
dc.subjectтранспарентністьuk_UA
dc.subjectпідзвітністьuk_UA
dc.subjectпоняттяuk_UA
dc.subjectознакиuk_UA
dc.subjectпрозорістьuk_UA
dc.subjectвідкритістьuk_UA
dc.subjectгласністьuk_UA
dc.subjectвладаuk_UA
dc.subjecttransparencyuk_UA
dc.subjectaccountabilityuk_UA
dc.subjectdefinitionuk_UA
dc.subjectfeaturesuk_UA
dc.subjectclarityuk_UA
dc.subjectopennessuk_UA
dc.subjectpublicityuk_UA
dc.titleПоняття та ознаки транспарентності в контексті євроінтеграціїuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наливайко Л. Р.
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті из

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf142,01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.