Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/136
Title: Детермінація злочинної поведінки неповнолітніх осіб
Other Titles: Детерминация преступного поведения несовершеннолетних лиц
Determination of criminal behavior of minors
Authors: Завгородня, Ю.С.
Завгородняя, Ю.С.
Zavhorodnya, Yu.S.
Лонська, Є.В.
Лонская, Е.В.
Lonska, Ye.V.
Keywords: неповнолітній
девіантна поведінка
насильство у сім’ї
несовершеннолетний
девиантное поведение
насилие в семье
juvenile
deviant behavior
family violence
Issue Date: 2017
Publisher: РВВ ДДУВС
Citation: Завгородня Ю.С., Лонська Є.В. Детермінація злочинної поведінки неповнолітніх осіб / Ю.С. Завгородня, Є.В. Лонська // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 1. - С. 257-262
Abstract: Розглянуто проблемні питання, які існують на сучасному етапі дослідження злочинності неповнолітніх, визначення та вирішення труднощів, які виникають під час аналізу процесів та обставин злочинної поведінки, також виявлення закономірностей, спрямування та потягу до такої протиправної поведінки. Наведено особливості вивчення даної злочинності, особи неповнолітнього, який вчинив злочин, задля розробки профілактичних заходів щодо таких осіб, що має здійснюватися з урахуванням даних про злочини серед дітей, підлітків від 10 до 14 років і осіб молодіжного віку від 18 до 21 року. Разом з цим приділено увагу тому, що становище, ступінь і динаміка вчинення злочинів дитиною безпосередньо залежить від демографічних, психолого-побутових умов, характеристики місцевості перебування та життєдіяльності в ній. Це може бути виражено у кількості неблагополучних сімей, у стані насильства в сім’ях, в пияцтві та наркоманії батьків, кількості неповнолітніх і взагалі дітей у сім’ї, в умовах проведення дозвілля тощо.
Обсуждены проблемные вопросы, которые существуют на современном этапе исследования преступности несовершеннолетних. Определения и решения трудностей, которые возникают во время анализа процессов и обстоятельств преступного поведения, также выявление закономерностей, направления и тяга к такой преступности.
The article deals with problematic issues that exist at the present stage of the study of juvenile delinquency. Identifying and resolving difficulties that arise during the analysis of the processes and circumstances of criminal behavior, identifying patterns, directions and a craving for a crime. The article presents the features of studying the crime, the identity of juvenile offenders, to develop preventive measures against such persons must be based on data about crimes among children, adolescents 10 to 14 years and persons of youth age 18 to 21 years). Along with this, great attention is paid because the position, extent and dynamics of crimes committed by the child directly depends on the demographic, psychological conditions, characteristics of area of residence and livelihoods in it. This can be expressed in the number of dysfunctional families in a state of violence, drunkenness and drug addiction of parents, the number of minors in General and of children in the family, in leisure activities and the like).
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/136
Appears in Collections:Завгородня Ю.С.
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 1
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37.pdf295,51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.