Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/1320
Title: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД Ч.1 [ПОВНИЙ ТЕКСТ]
Other Titles: Topical Issues of Crime Prevention in Contemporary Conditions: Domestic and Foreign Experience
Authors: ДДУВС
Keywords: сепаратистський конфлікт
кримінологічна безпека
конституційний делікт
протидія злочинності
фінансове правопорушення
інформаційне суспільство
безпека дорожнього руху
публічна безпека
реєстраційно-транспортна діяльність
поліцейські заходи
поліцейське піклування
поліція особливого призначення
протидія корупції
поліція ювенальної превенції
використання вогнепальної зброї
інформаційна безпека
separatist conflict
criminal safety
constitutional delict
crime counteraction
financial offence
information society
traffic safety
public safety
vehicle registration activity
police brutalities
police protection
riot police
corruption prevention
juvenile prevention police
firearms usage
informational safety
Issue Date: 2017
Publisher: ДДУВС
Citation: Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 17 березня 2017 р.). – У 2-х ч. – Дніпро : ДДУВС ; Ліра ЛТД, 2016. – Ч. 1. – 256 с.
Abstract: Збірник містить матеріали одноіменної міжнародної науково-практичної конференції, проведеній спільно Дніпропетовськийм державниим університетом внутрішніх справ та Національною академією прокуратури України. У заході взяли участь науковці, викладачі та здобувачі вищих навчальних за- кладів та наукових установ України і зарубіжжя, а також фахівці-практики правоохоронних органів, активісти громадських організацій. Тематика публікацій охоплює актуальні проблеми протидії злочинності. Матеріали конференції можуть бути використані в науково-дослідній роботі та навчальному процесі спеціалізованих ВНЗ, а також у законотворчості та правоохоронній діяльності.
The collected book comprises the materials of the similarly-named international research-to-practice conference, which was held mutually: Dnepropetrovsk State University of Internal Affairs with Prosecution National Academy of Ukraine. Scientists, lecturers and students of higher educational institutions, foreign and domestic scientific establishments as well as law enforcement agencies practitioners and social organizations’ activists took part in this event. The topics of publications comprise the acute problems of crime prevention. The materials of the conference can be applied in scientific and research work and in the educational process of specialized higher educational institutions, in law making and law enforcement activity.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/1320
ISBN: 978-966-383-837-3
Appears in Collections:Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід Ч. 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
конф-мижнар-2017_макет_ч1 1.pdf1,55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.