Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/1162
Title: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ТА БЕЗПЕКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД [ПОВНИЙ ТЕКСТ]
Other Titles: Topical Questions of Public Order and Safety Provision under Current Conditions: Domestic and International Experience
Authors: ДДУВС
Keywords: адміністративно-правова охорона
права дитини
правоохоронна система держави
право на мирні зібрання
превентивна діяльність Національної поліції України
органи охорони правопорядку
охорона публічного порядку
правоохоронна діяльність
адміністративні правопорушення
криптовалюта
застосування зброї
вогнепальна зброя
право на володіння зброєю
підрозділи ювенальної превенції
поліцейські заходи
застосування спецзасобів поліцією
поліцейське піклування
превентивний поліцейський захід
публічна безпека
rights of the child
law enforcement system of state
right to exercise the freedom of peaceful assembly
preventive activity of the National police of Ukraine
law enforcement authorities
protection of public order
law enforcement
administrative offences
crypto currency
weapon application
firearms
gun rights
juvenile prevention subdivisions
police brutalities
special means application by police
police protection
preventive police measure
public safety
administrative and legal prevention
Issue Date: 2017
Publisher: ДДУВС
Citation: Актуальні питання забезпечення публічного порядку та безпеки в сучасних умовах: вітчизняний та міжнародний досвід : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 17 листопада 2017 р.). – Дніпро : ДДУВС; Ліра ЛТД, 2017. – 306 с.
Abstract: Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, в якій взяли участь науковці, викладачі та здобувачі вищих навчальнихзакладів та наукових установ України, а також фахівці-практики правоохоронних органів. Тематика публікацій охоплює актуальні проблеми забезпечення публічного порядку та безпеки в Україні та зарубіжних країнах. Матеріали конференції можуть бути використані в науково-дослідній роботі та навчальному процесі спеціалізованих ВНЗ, а також у законотворчості таправоохоронній діяльності.
The collected book comprises the materials of All-Ukrainian Research and Practice Conference, in which scientists, lecturers and students of higher institutions, scientific agencies of Ukraine as well as law enforcement practitioners took part. The topics of publications comprise the acute problems of public order and safety enforcement both in Ukraine and in foreign countries. The materials of the conference can be used in scientific and research work and in the educational process of specialized higher institutions, in law making and law enforcement activity.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/1162
Appears in Collections:Актуальні питання забезпечення публічного порядку та безпеки в сучасних умовах: вітчизняний та міжнародний досвід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник між. наук.-практ. конф. 2017р.pdf2,12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.