Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10852
Title: Причини та наслідки вчинення насильства по відношенню до дітей
Authors: Савенко, В.П.
Корогод, С.В.
Чорна, А.Г.
Толошна, Н.В.
Шаблистий, В.В.
Citation: Причини та наслідки вчинення насильства по відношенню до дітей : метод. рек. / В.Г. Савенко , С.В. Корогод , А.Г. Чорна , Н.В. Толошна , В.В. Шаблистий. - Дніпро: ДДУВС , 2023. - 94 с.
Issue Date: 2023
Publisher: ДДУВС
Keywords: протидія насильству щодо дітей
види насильства щодо дітей
система органів запобігання дитячому насильству
причини та наслідки вчинення насильства по відношенню до дітей в сім’ї
причини та наслідки вчинення насильства по відношенню до дітей в закладах освіти
попередження насильства по відношенню до дітей
наслідки вчинення насильства по відношенню до дітей
Abstract: Методичні рекомендації «Причини та наслідки вчинення насильства по відношенню до дітей» підготовлені за ініціативи авторського колективу наукової лабораторії соціологічних та кримінально-правових досліджень та кафедри кримінального права та кримінології Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ з метою надання науково обгрунтованих рекомендацій щодо виялення причин та умов, які зумовлюють вчинення насильства по відношенню до дітей, з’ясування негативних наслідків вчинення насильства щодо дітей, а також щодо підвищення ефективності застосування заходів запобігання цьому криміногенному явищу. В межах методичних рекомендацій, на досягнення їх мети авторами визначено правові засади протидії насильству щодо дітей, види насильства щодо дітей, систему органів запобігання дитячому насильству, з’ясовано причини та наслідки вчинення насильства по відношенню до дітей в сім’ї; виокремлено причини та наслідки вчинення насильства по відношенню до дітей в сім’ї в закладах освіти (школи, дитячі будинки); визначено заходи щодо попередження жорсткого поводження з дітьми та запропоновано окремі шляхи удосконалення їх застосування. Можуть бути використанні як навчальний матеріал в начальному процесі ЗВО України з особливими умовами навчання для оволодіння знаннями, напрацювання навиків майбутніх поліцеських (курсантів) та діючих поліцейськими (в межах підвищення кваліфікації) щодо вжиття заходів щодо виявлення, припинення та запобігання насильства щодо дітей.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10852
Appears in Collections:Корогод С.В.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Методичні рекомендації
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Савенко В.П.
Чорна А.Г.
Шаблистий В.В.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.