Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10545
Title: Практикум зі складання кримінально-процесуальних документів
Authors: Барабаш, Г.В.
Коваленко, А.В.
Лахова, А.В.
Марієнко, А.О.
Молчанов, Р.Ю.
Молчанова, А.В.
Скок, О.С.
Уваров, В.Г.
Черненко, А.П.
Шалгунова, С.А.
Шевченко, Т.В.
Шиян, А.Г.
Citation: Практикум зі складання кримінально-процесуальних документів : навч. посіб. ; кол. авт. ; ред. С.А. Шалгунова. – Дніпро : ДДУВС, 2022. – 336 с.
Issue Date: 2022
Publisher: ДДУВС
Keywords: складання кримінально-процесуальних документів
процесуальне оформлення дій і рішень слідчого
досудове розслідування
отримання (збирання) та перевірка доказів
забезпечення кримінального провадження
повідомлення про підозру
зупинення та закінчення досудового розслідування
Abstract: Навчальний посібник містить виклад шести тем з даної навчальної дисципліни відповідно до робочої навчальної програми. По кожній темі викладено основні теоретичні положення; зміст основних термінологічних понять; тестові завдання, що можуть розглядатися на практичних заняттях під час дистанційного навчання, а також можуть бути використані для самостійного опрацювання з навчальної дисципліни «Практикум зі складання кримінально-процесуальних документів»; практичні задачі; контрольні питання, список літератури до кожної теми, словник термінів та додатки з нормативно-правовими актами та зразками процесуальних документів. Видання розраховано на здобувачів вищої освіти юридичного профілю та спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», ад’юнктів (аспірантів), викладачів і науковців.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10545
ISBN: 978-617-8032-42-5
Appears in Collections:Барабаш Г.В.
Коваленко А.В.
Лахова А.В.
Марієнко А.О.
Молчанов Р.Ю.
Молчанова А. В.
ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
Підручники, навчальні посібники
Скок О.С.
Уваров В.Г.
Черненко А.П.
Шалгунова С.А.
Шевченко Т.В.
Шиян А.Г.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Макет_Практикум-Крим.процес.pdf2,96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.