Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10477
Title: Problems of administrative responsibility for offenses in the field of illegal traffic of narcotics and psychotropic substances
Other Titles: Проблематика адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин
Authors: Chaus, А.
Чаус, А.
Citation: Chaus А. Problems of administrative responsibility for offenses in the field of illegal traffic of narcotics and psychotropic substances / А. Chaus // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2022. – № 3 (118). – С. 399-404
Issue Date: 2022
Publisher: ДДУВС
Keywords: administrative responsibility
narcotic drugs
psychotropic substances, their analogues and precursors
адміністративна відповідальність
наркотичні засоби
психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори
Abstract: The study of the issue of administrative responsibility for offenses in the field of illegal drug trafficking was and remains one of the most relevant in the research of administrative scientists. The essence and purpose of the institution of administrative responsibility in the sphere of circulation of narcotic drugs and psychotropic substances, the results of modern research in this direction are summarized. The problems of its improvement are considered, taking into account the emerging problems and conflicts of the implementation of changes in administrative legislation both from the standpoint of the theory of administrative law, and taking into account law enforcement practice and proposals for their solution.
Description: Дослідження питання адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері незаконного обігу наркотиків було і залишається одним із найбільш актуальним у дослідженнях вчених-адміністративістів. Узагальнені сутність і призначення інституту адміністративної відповідальності у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, результати сучасних досліджень в цьому напрямі. Розглянуто проблеми його вдосконалення з урахуванням виникаючих проблем і колізій реалізації змін в адміністративному законодавстві як з позиції теорії адміністративного права, так і з урахуванням правозастосовної практики та пропозицій щодо їх вирішення. На основі наших досліджень, зокрема, в цей час назріла необхідність: закріплення дієвого механізму здійснення обміну інформацією між органами Національної поліції України і установами охорони здоров’я про осіб, які перебувають на обліку в наркологічних диспансерах неповнолітніх, а також наркозалежних дорослих осіб; встановлення можливості та спрощення механізму проведення медичного огляду осіб, щодо яких є достатні підстави припускати, що вони перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, без отримання згоди самої особи або його законного представника; посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за втягнення у вживання і незаконний оборот наркотиків, одурманюючих та психотропних речовин тощо.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10477
Appears in Collections:АД’ЮНКТИ
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2022. - № 3 (118)
Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
63.pdf859,76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.