Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10469
Title: Психологічне забезпечення службово-бойової діяльності сил безпеки і оборони України в умовах воєнного стану
Authors: Богуславський, В.В.
Дегтярьова, М.Д.
Citation: Богуславський В.В. Психологічне забезпечення службово-бойової діяльності сил безпеки і оборони України в умовах воєнного стану / В.В. Богуславський, М.Д. Дегтярьова // Актуальні проблеми службово-бойової діяльності сил сектору безпеки і оборони України в умовах воєнного стану : матеріали Регіон. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 30 черв. 2022 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2022. – С. 12
Issue Date: 2022
Publisher: ДДУВС
Keywords: воєнний стан
службово-бойова діяльність сил сектору безпеки та оборони
психологічне забезпечення
психологічна підготовка
Abstract: Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.[2] Службово-бойова діяльність в умовах воєнного стану є сукупністю профілактичних, охоронних, захисних, режимних, ізоляційно-обмежувальних заходів (дій), які проводяться підрозділами (частинами, з’єднаннями) і спрямовані на охорону важливих державних об’єктів, забезпечення суверенітету і територіальної цілісності держави, її конституційного ладу, громадської безпеки, законності та правопорядку, захисту населення у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в умовах воєнного часу. [3, с. 10] Актуальність психологічного забезпечення в умовах загострення воєнного стану набуває особливого значення. Психологічна підготовка в умовах воєнного стану є основним аспектом і важливим напрямом, що полягає у вдосконаленні системи психологічних знань і вмінь, що є необхідними для службово-бойової підготовки. Вона має реалізовуватись за допомогою практичних, навчальних занять з використанням нових методів та способів, що передбачає участь психологів. Метою психологічної підготовки є вдосконалення і розвиток професійних знань, здібностей, готовності особи до своєї професійної діяльності, кінцевим результатом є психологічна готовність особистості, що є стійкою і довготривалою. Психологічна готовність є передумовою будь-якої цілеспрямованої діяльності. [1, с. 179] Із зовнішніх соціально-психологічних умов, що виокремлюються на рівні системи сил безпеки і оборони, необхідно, передусім, ураховувати: 1) специфіку професійної діяльності й вимоги до особистісних рис, здібностей, знань, умінь, навичок працівників; 2) систему організаційних форм, засобів і методів, що сприяють розвитку професійної готовності; 3) образ професіонала, що склався на рівні професійної групи; 4) соціальний престиж професії; 5) стосунки в колективі, психологічний клімат професійного середовища; 6) професіоналізм колективів оперативних служб і підрозділів. Отже, аналізуючи вищевикладене зазначимо, що ефективна психологічна підготовка службово-бойової діяльності сил безпеки і оборони України в умовах воєнного стану є необхідною та обов’язковою частиною такої діяльності, а її результативність є наслідком вдосконалення професійних психологічних навичок та вмінь
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10469
Appears in Collections:Актуальні проблеми службово-бойової діяльності сил сектору безпеки і оборони України в умовах воєнного стану
Богуславський В.В.
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf426,95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.