Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10357
Title: Ensuring economic security of enterprises taking into account the peculiarities of information security
Other Titles: Забезпечення економічної безпеки підприємств з урахуванням особливостей захисту інформації
Authors: Rybalchenko, L.
Kosychenko, A.
Klinytskyi, I.
Рибальченко, Л.
Косиченко, О.
Клиницький, І.
Citation: Rybalchenko L. Ensuring economic security of enterprises taking into account the peculiarities of information security / L. Rybalchenko, A. Kosychenko, I. Klinytskyi // Philosophy, Economics and Law Review. – 2022. – Volume 2, no. 1. – Р. 96-107
Issue Date: 2022
Publisher: ДДУВС
Keywords: fraud
business risk
competition
information security
regulatory framework
combating fraud
national security
economic security of the state
шахрайство
підприємницький ризик
конкуренція
боротьба із шахрайством
інформаційна безпека
національна безпека
нормативно-правова база
економічна безпека держави
Series/Report no.: DOI: 10.31733/2786-491X-2022-1-96-107;
Abstract: Protection of important interests of the population and the state from unauthorized access, protection of confidentiality and availability of information, is information security. A number of Laws of Ukraine have been created in the domestic legislation on information security, including the Law of Ukraine “On Information” and the Law of Ukraine “On Protection of Information in Information and Telecommunication Systems”. These laws regulate the legal framework for information security and information activities, among which the subjects of information security are the participants in these processes, the owners of information are responsible for ensuring the interests of the population and the state. All information is generated, stored, processed and transmitted using appropriate information systems, technologies, computers, software, etc. In turn, computers and software can suffer from threats caused by threats from the Internet, network, mail, and so on. To ensure effective economic security of enterprises, it is important to control the internal mechanism of functioning, monitor economic performance indicators, and make effective management decisions.
Description: Захист важливих інтересів населення та держави від несанкціонованого доступу, захист конфіденційності та доступності інформації, представляє собою інформаційна безпека. У вітчизняному законодавстві щодо інформаційної безпеки створено низку законів, серед яких Закон “Про інформацію, інформатизацію і захист інформації”. Цим законом регламентовано правові основи щодо інформаційної безпеки та інформаційної діяльності, серед яких суб’єктами інформаційної безпеки є самі учасники цих процесів, власники інформації несуть відповідальність за забезпечення гарантій інтересів населення та держави. Суб’єктами інформаційної безпеки є інтереси тих, хто використовує інформаційні системи та засоби щодо захисту і збереження інформації від можливих загроз. Питання інформаційної безпеки пов'язано з інформаційними технологіями, які використовуються для забезпечення інформаційної безпеки. Захист інформаційної безпеки полягає не лише у застосуванні несанкціонованого доступу до інформації, а й використанні відповідних методів щодо її безпеки та захисту. Уся інформація формується, зберігається, оброблюється та передається з використанням відповідних інформаційних систем, технологій, комп’ютерів, програмного забезпечення, тощо. У свою чергу, комп’ютери, програмне забезпечення можуть потерпати від загроз, які спричинено через небезпеки, що потрапили через інтернет, мережу, пошту, тощо. Для забезпечення ефективної економічної безпеки підприємства важливим є контроль за внутрішнім механізмом функціонування, моніторинг економічних показників діяльності, прийняття ефективних управлінських рішень.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10357
Appears in Collections:Philosophy, Economics and Law Review. - 2022. - Volume 2, no. 1
Косиченко О.О.
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті
Рибальченко Л.В.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf1,28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.