Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10280
Title: Some issues of criminological characteristics of female crime in Ukraine
Other Titles: Деякі питання кримінологічної характеристики жіночої злочинності в Україні
Authors: Khashev, V.
Chorna, A.
Хашев, В.
Чорна, А.
Citation: Khashev V. Some issues of criminological characteristics of female crime in Ukraine / V. Khashev, A. Chorna // Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs : Scientific Journal. - 2021. - Special Issue № 1 (113). – Р. 130-136
Issue Date: 2021
Publisher: ДДУВС
Keywords: criminological characteristics
female crime
structure of female crime
кримінологічна характеристика
жіноча злочинність
структура жіночої злочинності
Abstract: Some components of the criminological characteristics of women's crime and its place in the structure of general crime have been studied. It was found that over the last five years, despite the fact that the total number of convicts is gradually decreasing, the share of women among all persons convicted of criminal offenses remains in the ratio of men to 1 to 7, remaining at the level of 11-12%. Among the criminal offenses committed by women, the most common are traditionally such illegal encroachments on property as theft (in 2020 - 53.7% of the total number of convicted women). In second place are criminally illegal acts related to the illegal production, manufacture, acquisition, storage, transportation or transfer of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues without the purpose of sale. And such criminal acts as fraud and misappropriation, embezzlement or seizure of another's property by an official abusing his official position are characterized by a fairly high proportion of their commission by women.
Description: Досліджено окремі складові кримінологічної характеристики жіночої злочинності та її місце у структурі загальної злочинності. З’ясовано, що за останні п’ять років, незважаючи на те, що загальна кількість засуджених осіб поступово зменшується, частка жінок серед усіх осіб, яких засуджено за вчинення кримінальних правопорушень, залишається у співвідношенні до чоловіків як 1 до 7, утримуючись на рівні 11 -12%. Встановлено, що серед кримінальних правопорушень, що вчиняють жінки, найбільш розповсюдженими традиційно залишаються такі протиправні посягання на власність, як крадіжки (у 2020 р. – 53,7% від загальної кількості засуджених жінок). На другому місці перебувають кримінально протиправні діяння, пов’язані із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням чи пересиланням наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту А таким злочинним діянням як шахрайства та привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем є властивим достатньо висока частка їх вчинення жінками. Наголошується на необхідності дослідження питання того, чому серед усіх кримінальних правопорушень, за останні п’ять років, найбільшу частку жінок, порівняно з чоловіками, засуджено за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України – 55,7%. При чому, у жодній з інших груп кримінальних правопорушень сукупно, кількість засуджених жінок не переважає кількості чоловіків. Така перевага жінок складається в основному за рахунок вчинення ними злочину, передбаченого ст.110 КК «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України», оскільки серед 533 осіб, засуджених за вчинення цього злочину, за період 2016-2020 рр., було 343 жінки (64,4%). Тенденції до вищезазначеної переваги почалися з 2018 р., коли частка жінок склала 71%, і продовжилась у 2019 р. (72% жінок) та 2020 р. (72% жінок).
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10280
Appears in Collections:Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2021. - Special Issue № 1 (113)
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті
Хашев В.Г.
Чорна А.Г.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24.pdf874 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.