Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10240
Title: Advantages of legal education for police officers
Other Titles: Переваги отримання юридичної освіти поліцейськими
Authors: Dekusar, G.
Lahun, K.
Novikov, D.
Декусар, Г.
Лагун, К.
Новіков, Д.
Citation: Dekusar G. Advantages of legal education for police officers / G.Dekusar, K. Lahun, D. Novikov // Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs : Scientific Journal. - 2021. - Special Issue № 1 (113). – Р. 317-324
Issue Date: 2021
Publisher: ДДУВС
Keywords: higher legal education
investigator
police officer
free economic education with specific training conditions
police training
police education
police
вища юридична освіта
слідчий
дізнавач
поліцейський
ЗВО зі специфічними умовами навчання
навчання поліцейських
освіта поліцейських
поліція
Abstract: The article is devoted to topical issues of reforming legal education in Ukraine in terms of police training. It is argued that in order to successfully fight crime, police officers must receive legal education, which is especially important for investigators. Based on the analysis of foreign publications, the authors analyze the approach to training police officers in foreign countries, which is characterized by a tendency to increase the role of higher legal education in police training, and show some difficulties in training in police training.
Description: Стаття присвячена актуальним питанням реформування юридичної освіти в Україні з точки зору підготовки поліцейських. Стверджується, що для успішної боротьби зі злочинністю співробітники поліції повинні отримати юридичну освіту, що особливо актуально для слідчих. На основі аналізу зарубіжних публікацій автори аналізують підхід до навчання співробітників поліції в зарубіжних країнах, який характеризується тенденцією до підвищення ролі вищої юридичної освіти в процесі підготовки кадрів для поліції, а також показують деякі труднощі, які наявні в системі підготовки кадрів для служби в поліції. На основі сучасних реалій розкриваються переваги вищої юридичної освіти для слідчих як передумови успішної боротьби зі злочинністю. Було заявлено, що саме правова освіта здатна сформувати співробітника поліції, який володіє критичним мисленням, здатного орієнтуватися в різних галузях права та підходити до проблеми об'єктивно і з різних сторін, щоб успішно її вирішити. Аналізується, що тепер вимога про вищу юридичну освіту пред'являється тільки слідчому, а по ряду спеціальностей наявна вимога тільки про наявність вищої освіти або повної середньої освіти в цілому. З урахуванням змін у кримінально-процесуальному законодавстві, в рамках яких відповідно до своїх функціональних обов'язків представники окремих підрозділів поліції наділені повноваженнями проводити досудове розслідування кримінальних проступків, необхідність розширення переліку посад співробітників поліції, які потребують підвищеної зазначалося юридичну освіту. Автори також аналізують переваги ЗВО зі специфічними умовами навчання перед цивільними університетами з точки зору підготовки кадрів для поліції. Відзначається, що кращі умови для формування юридичних знань в поєднанні з практичними навичками, які необхідні співробітникам поліції для виконання своїх обов'язків, створені в ЗВО зі специфічними умовами навчання.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10240
Appears in Collections:Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2021. - Special Issue № 1 (113)
Декусар Г.Г.
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
58.pdf836,44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.