Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10232
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVolkov, Yu.-
dc.contributor.authorLaktionova, V.-
dc.contributor.authorTupotina, D.-
dc.contributor.authorВолков, Ю.-
dc.contributor.authorЛактіонова, В.-
dc.contributor.authorТупотіна, Д.-
dc.date.accessioned2022-11-28T12:59:21Z-
dc.date.available2022-11-28T12:59:21Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationVolkov Yu. Problems of psychological readiness of students of higher educational institutions in the system of the Ministry of internal affairs during shooting with firearms / Yu. Volkov, V. Laktionova, D. Tupotina // Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs : Scientific Journal. - 2021. - Special Issue № 1 (113). – Р. 341-345uk_UA
dc.identifier.urihttps://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10232-
dc.descriptionФормування навичок стрільби з бойового пістолета у співробітників МВС відбувається в процесі навчання у навчальному закладі. Існуюча в освітніх закладах методика вогневої підготовки не враховує стан високого психологічного напруження курсантів навчальних закладів в системі МВС під час виконання ними вправ зі швидкісної стрільби. Використання короткочасної інтенсивної фізичної навантаженності в процесі вогневої підготовки курсантів сприяє зниженню їх психологічного напруження на вогневому рубежі, а також формування готовності майбутніх співробітників органів внутрішніх справ до виконання стрільби з пістолета. Сучасні умови, в яких працюють представники багатьох професій, у тому числі працівники поліції, водії автотранспорту, машиністи поїздів, оператори атомних електростанцій та деякі інші, можна повною мірою назвати особливими, а іноді й екстремальними. Аналіз проблем, що виникають у роботі представників згаданих професій, призводить до висновку, що часто вони є психологічно непідготовленими до діяльності у складних умовах, тому виникають «зброї», які можуть призвести до трагічних наслідків. Психологічна підготовка до особливих та екстремальних видів діяльності – це цілеспрямований вплив на особистість за допомогою психологічних та психофізіологічних методів, спрямованих на формування у неї психологічної готовності до адекватних дій у таких ситуаціях. Під психологічною готовністю, у свою чергу, розуміється система показників суб'єкта, які забезпечують успішність і результативність певних процесів і діяльності. Застосування сучасних науково обґрунтованих методів та методик психологічної підготовки – важливий фактор, що сприяє підвищенню рівня психологічної готовності до роботи у зазначених умовах. Тому, якщо розглядати психологічну готовність виключно з психологічного погляду, то йтиметься саме про надання людині можливості отримати важливі знання, тренувати навички та формувати на їх основі необхідні звички.uk_UA
dc.description.abstractFormation of skills of firing a pistol at the Ministry of Internal Affairs personnel occurs in the course of training at the school. The existing method of fire training in educational institutions does not take into account the state of high psychological stress of cadets of educational establishments in the Ministry of Internal Affairs system while performing high-speed firing exercises. The use of short-term intense physical activity in the process of firing cadets helps to reduce their psychological stress on the firing line, as well as forming the willingness of future law enforcement officers to fire a gun. The current environment in which many professions work, including police officers, motorists, train drivers, nuclear power plant operators and some others, can be fully described as special and sometimes extreme. An analysis of the problems that arise in the work of these professions leads to the conclusion that they are often psychologically unprepared to work in difficult conditions, so there are "weapons" that can lead to tragic consequences. Psychological preparation for special and extreme activities is a purposeful impact on the individual through psychological and psychophysiological methods aimed at forming her psychological readiness for adequate action in such situations. Psychological readiness, in turn, means a system of indicators of the subject, which ensure the success and effectiveness of certain processes and activities. The use of modern scientifically sound methods and techniques of psychological training is an important factor that contributes to increasing the level of psychological readiness to work in these conditions.Therefore, if we consider psychological readiness exclusively from a psychological point of view, it will be about giving a person the opportunity to acquire important knowledge, train skills and form the necessary habits based on them.uk_UA
dc.languageen_US-
dc.publisherДДУВСuk_UA
dc.subjectextreme situationsuk_UA
dc.subjectpsychological readinessuk_UA
dc.subjectpsychological stressuk_UA
dc.subjectphysical activityuk_UA
dc.subjecthigh-speed firinguk_UA
dc.subjectteaching methodsuk_UA
dc.subjectfirearmsuk_UA
dc.subjectfirearms firinguk_UA
dc.subjectекстремальні ситуаціїuk_UA
dc.subjectпсихологічна готовністьuk_UA
dc.subjectпсихологічне напруженняuk_UA
dc.subjectфізичне навантаженняuk_UA
dc.subjectшвидкісна стрільбаuk_UA
dc.subjectметодика навчанняuk_UA
dc.subjectвогнепальна зброяuk_UA
dc.subjectстрільба з бойової зброїuk_UA
dc.titleProblems of psychological readiness of students of higher educational institutions in the system of the Ministry of internal affairs during shooting with firearmsuk_UA
dc.title.alternativeПроблеми психологічної готовності курсантів вищих навчальних закладів в системі МВС під час стрільби з вогнепальної зброїuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2021. - Special Issue № 1 (113)
Волков Ю.М.
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті
Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
62.pdf864,5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.