Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10220
Title: Права людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти
Authors: ДДУВС
Citation: Права людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти : матеріали Регіон. наук.-практ. конф., присвяч. 73-ій річниці проголошення Загальної декларації прав людини (м. Дніпро, 7 грудня 2021 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2022. - 164 с.
Issue Date: 2021
Publisher: ДДУВС
Keywords: Конституційний Суд України
порушення прав людини
Загальна декларація прав людини
захист прав і свобод людини та громадянина
колабораціонізм
реалізація прав людини
українське державотворення
механізми захисту прав людини
права на свободу та особисту недоторканність
механізм гарантування природних прав людини
Європейська система захисту прав людини
Abstract: Збірник містить матеріали Регіональної науково-практичної конференції, в якій брали участь учені, практичні працівники органів Національної поліції, представники інших органів публічної влади та громадських об’єднань Дніпропетровської області, а також докторанти, аспіранти і здобувачі вищої освіти. Тематика публікацій охоплює актуальні проблеми теорії прав людини, включаючи міжнародні стандарти їх дотримання, й імплементації останніх у національні правові системи суверенних держав, удосконалення механізмів реалізації, охорони та захисту прав людини, а також методології дослідження цих правових феноменів. Матеріали конференції можуть бути використані в науково-дослідній роботі й освітньому процесі ЗВО, які здійснюють підготовку правників і правоохоронців, а також у законотворчості та правоохоронній діяльності.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10220
Appears in Collections:Права людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник РНПК 07.12.2021н.р ОСТАТОЧ для РВВ ДДУВС.pdf1,4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.