Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10097
Title: Значення кримінально-правової класифікації видів звільнення від кримінальної відповідальності для кримінального процесуального порядку
Authors: Гритенко, О.
Марченко, О.
Citation: Гритенко О. Значення кримінально-правової класифікації видів звільнення від кримінальної відповідальності для кримінального процесуального порядку / О. Гритенко, О. Марченко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2022. - № 1 (116). – С. 222-228
Issue Date: 2022
Publisher: ДДУВС
Keywords: досудове розслідування
звільнення від кримінальної відповідальності
злочин
кримінальний проступок
кримінальне правопорушення
кримінальна відповідальність
процес
Abstract: У статті досліджено класифікацію видів звільнення від кримінальної відповідальності. Встановлено, що для розуміння змісту, соціально-правової сутності, підстав застосування, а відповідно, і процесуального порядку реалізації різних видів звільнення від кримінальної відповідальності важливим є те, якого ступеня тяжкості вчинене особою суспільно небезпечне діяння; яким чином законодавець формулює положення щодо можливостей суду вирішувати питання – чи на свій власний розсуд, чи ухвалення рішення має відбутися в обов’язковому порядку; чи є рішення суду щодо звільнення остаточним, чи передбачає повернення до нього через певний час тощо. Доведено те, що різний ступінь небезпеки вчиненого кримінального правопорушення, що різнить між собою загальні та спеціальні види звільнення (від кримінального проступку до особливо тяжких злочинів), не може не впливати на характер та інтенсивність розслідування, повноту доказової бази, кваліфікацію позитивної посткримінальної поведінки, а відповідно на ступінь завершеності (чи не завершеності досудового розслідування).
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10097
Appears in Collections:Гритенко О.
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2022. - № 1 (116)
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33.pdf1,35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.