Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10091
Title: Проблема кримінальної відповідальності роботодавця за незаконне звільнення працівника з роботи
Authors: Уварова, Н.
Citation: Уварова Н. Проблема кримінальної відповідальності роботодавця за незаконне звільнення працівника з роботи / Н. Уварова // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2022. - № 1 (116). – С. 251-255
Issue Date: 2022
Publisher: ДДУВС
Keywords: право на працю
незаконне звільнення
кримінальна відповідальність
роботодавець
працівник
трудові відносини
Abstract: Важливість дослідження проблемних аспектів кримінальної відповідальності у сфері праці не втрачає своєї актуальності. Вказана проблема має комплексний характер, адже не тільки викликає дестабілізацію економіки, а й значно збільшує ризики порушення прав працівників, які не перебувають в офіційних правовідносинах із роботодавцем. Зокрема, це стосується незаконного звільнення працівника з роботи, як поширеної форми грубого порушення законодавства про працю. Мета дослідження полягає у розкритті проблемних аспектів кримінальної відповідальності роботодавця за незаконне звільнення працівника з роботи. У науковій статті надано увагу на розкриття правової основи відносин між роботодавцем і працівником. З’ясовано підстави настання кримінальної відповідальності у справах про незаконне звільнення працівника. Вказано на те, що трудові відносини між працівником та роботодавцем не консолідовані в одному акті, яким має бути КЗпП, а розміщені в багатьох законах України, причому термінологія законодавства не є уніфікованою, що породжує різноманітні ризики та ускладнення під час правозастосування. Сформовано пропозиції для удосконалення законодавства щодо поліпшення стану захисту трудових прав працівників засобами кримінального права. За результатами дослідження зроблено висновок про те, що проблема кримінальної відповідальності роботодавця за незаконне звільнення працівника з роботи має комплексний характер та потребує свого вирішення у царинах кримінального і трудового права. Обґрунтована доцільність доповнення змісту ст. 172 ККУ приміткою, в якій буде конкретизовано суб’єкта вчинення відповідного злочину – роботодавця. Наголошено на необхідності здійснення уніфікації юридичної термінології у сфері трудового права та можливості ухвалення нового кодифікованого акта, яким будуть врегульовані відносини у сфері праці. Вказано на необхідність удосконалення правового захисту працівників від незаконного звільнення.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10091
Appears in Collections:Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2022. - № 1 (116)
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ
Уварова Н.В.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38.pdf762,98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.