DSpace Repository

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

 

Вміщено наукові статті вчених, викладачів і здобувачів університету, навчальних закладів системи МВС та інших центральних органів виконавчої влади, працівників правоохоронних органів. Розглянуто питання держави та права, окремих галузей законодавства, проблеми правоохоронної діяльності та юридичної освіти, надано інформацію про визначні події і дати наукового життя в галузі права. Призначено для науковців, юристів-практиків, працівників правоохоронних органів та всіх, хто цікавиться питаннями науки і права.

News

Науковий журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (юридичні науки) (додаток 11 до наказу МОН України від07.10.2015 №1021)

Sub-communities within this community

Recent Submissions

View more