Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6726
Title: Application of case law of the European Court of Human Rights In providing temporary access to items and documents
Other Titles: Застосування практики європейського суду з прав людини щодо надання тимчасового доступу до речей і документів
Authors: Harkusha, A.
Rets, V.
Гаркуша, А.
Рец, В.
Keywords: тимчасовий доступ до речей і документів
судова практика
права і свободи людини
Європейський суд з прав людини
temporary access to items and documents
case law
human rights and freedoms
European Court of Human Rights
Issue Date: 2020
Publisher: ДДУВС
Citation: Harkusha A. Application of case law of the European Court of Human Rights in providing temporary access to items and documents / A. Harkusha, V. Rets // Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2020. - Special Issue № 1 (109). – P. 210-215
Series/Report no.: DOI: 10.31733/2078-3566-2020-5-210-215;
Abstract: Досліджено проблеми застосування судової практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) національними судами і сторонами кримінального провадження під час підготовки клопотань про надання тимчасового доступу до речей і документів. Встановлено, що застосування практики Європейського суду та дотримання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод має позитивний вплив на ефективність та справедливість досудового розслідування та правосуддя під час розгляду відповідних клопотань. Тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному процесі розглядається як засіб, за допомогою якого здійснюється збір фактичних даних в рамках кримінального провадження. До того ж, цей захід передбачає певний ступінь обмеження прав особи. Слідчий суддя ухвалою про надання тимчасового доступу до речей і документів фактично змушує володільця речі або документу слідчому або іншій, зазначеній в ухвалі уповноваженій службовій особі, надати належне майно для ознайомлення , виготовлення копій тощо. Сьогодні переважна більшість науковців висловлюють позицію стосовно того, що дане обмеження прав володільця недооцінюється та не повною мірою висвітлюється у Кримінальному процесуальному кодексі України. Зазначено на необхідності усунення прогалин і колізій у національному законодавстві та впровадження вивчення правозастосовної практики ЄСПЛ не лише для судів, але й для уповноважених службових осіб, які звертаються із клопотаннями до слідчих суддів. Звернення до практики ЄСПЛ повинно стосуватися не лише правосуддя, але й сторони обвинувачення, зокрема слідчого, оскільки саме він здебільшого готує клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Description: The article deals with problems of application of the case law of the European Court of Human Rights by national courts and criminal proceedings parties during the preparation of requests for temporary access to items and documents. The authors have established that the application of the case law of the European Court and compliance with the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms has a positive impact on the efficiency and fairness of pre-trial investigation and justice in the consideration of such requests.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6726
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. - 2020. - Special Issue № 1
Гаркуша А.Г.
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті
Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22.pdf1,5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.