Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5729
Title: Cучасні підходи до створення андрагогічного середовища закладу вищої освіти
Authors: Маркіна, Л.Л.
Keywords: андрагогіка
неперервна освіта
навчання дорослих
інформаційні технології
контекстне навчання
мотивація
дистанційне навчання
andragogy
continuing education
adult learning
information technology
contextual learning
motivation
distance learning
Issue Date: 2020
Citation: Маркіна Л. Л. Cучасні підходи до створення андрагогічного середовища закладу вищої освіти / Л. Л. Маркіна // Вчені записки кафедри документознавства та інформаційної діяльності (КДІД) НМетАУ – Дніпро, 2020. - Вип. 2 .– С. 49-52
Abstract: Розглядаються адрагогічне середовище як складова освітньо-виховного простору закладу вищої освіти, визначаються шляхи оптимізації навчання дорослих в сучасних умовах.
Description: Adragogical environment is considered as a component of educational space of higher education institution, ways of optimization of adult learning in modern conditions are determined.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5729
Appears in Collections:НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
49.pdf157,15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.