Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2377
Title: Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення в Україні та деяких зарубіжних країнах
Authors: Гузоватий, О.І.
Титаренко, О.О.
Keywords: кримінальна відповідальність
незаконне збагачення
кримінально-правова характеристика
покарання за незаконне збагачення
кримінально-правова норма
Issue Date: 2018
Publisher: ДДУВС
Citation: Гузоватий О.І. Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення в Україні та деяких зарубіжних країнах : монографія / О.І. Гузоватий, О.О. Титаренко. Дніпро : ДДУВС, 2018. – 260 с.
Abstract: Досліджено і вдосконалено теоретичні та практичні питання кримінально-правової протидії незаконному збагаченню; проаналізовано норми міжнародно-правових актів та кримінального законодавства понад 40 країн стосовно кримінальної відповідальності за незаконне збагачення; досліджено генезис положень національного кримінального законодавства та законопроектних ініціатив щодо кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Розглянуто об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 368-2 КК України, визначено критерії відмежування незаконного збагачення від суміжних складів злочину, розкрито проблемні питання встановлення покарання за незаконне збагачення в чинному кримінальному законодавстві. На підставі проведеного дослідження з урахуванням позитивного досвіду зарубіжних країн та судової практики розроблено пропозиції щодо внесення змін і доповнень до КК, Закону України «Про запобігання корупції», які спрямовані на вдосконалення антикорупційного законодавства України в частині посилення кримінально-правової протидії незаконному збагаченню. Для науковців, викладачів, студентів, аспірантів та докторантів вищих юридичних навчальних закладів, працівників правоохоронних органів та суду, які цікавлятся питаннями кримінально-правової протидії корупції.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2377
ISBN: 978-617-7665-43-3
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монографія_Гузоватий.pdf2,35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.