Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2327
Title: Social contract and problems of its legal embodiment in Ukraine
Other Titles: Суспільний договір та проблеми його правового втілення в Україні
Authors: Samotuga, A.
Самотуга, А.В.
Keywords: social contract
constitution
drafting
adopting
суспільний договір
конституція
розробка
укладання
Issue Date: 2018
Publisher: ДДУВС
Citation: Samotuga A. Social contract and problems of its legal embodiment in Ukraine / A.Samotuga // Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. – 2018. – Special Issue № 2 (92). – P. 120-126
Abstract: In contemporary socio-political studies, a social contract is usually viewed not as a concrete historical event, fixed by a number of documents available for research, but as the designation of some features of a long-standing historical process, which resulted in the emergence of modern liberal-democratic societies, to which Ukraine aspires A social contract is valid only if it recognizes at least the majority of members of society. Otherwise, while remaining a legitimate reason for the existence of a society, he loses his legitimacy. For the normal existence of a social organism, not only the content of the social contract, but also the method of its conclusion, should be legitimate.
Незважаючи на більш як 25-річне існування незалежної Української держави та більш як 20 років з моменту прийняття її Конституції, наразі Україна все ще перебуває в процесі формування політичної нації. На підставі авторських узагальнень констатовано, що чинна Конституція України, з одного боку, є не суспільним, а політико-правовим договором, що має здебільшого ознаки компромісу владних еліт і центрів влади – Президента і Парламенту. З іншого боку, український історико-політичний досвід на зламі тисячоліть увиразнює деякі фундаментальні аспекти самого феномена суспільного договору. В сучасних соціально-політичних дослідженнях суспільний договір зазвичай розглядається скоріше не як конкретна історична подія, закріплена низкою доступних для дослідження документів, а як позначення деяких рис довготривалого історичного процесу, в результаті якого виникли сучасні ліберально-демократичні суспільства, до якого прагне і Україна. Суспільний договір є чинним лише за умови, коли його визнає принаймні більшість членів суспільства. Інакше він, залишаючись леґальною підставою існування суспільства, втрачає власну леґітимність. Для нормального існування суспільного організму леґітимним має бути не лише зміст суспільного договору, а також спосіб його укладання.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2327
Appears in Collections:Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. – 2018. – Special Issue № 2 (92)
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ
Самотуга А.В.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28.pdf1,8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.