Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/1864
Title: Особливості проведення невідкладних розшукових заходів стосовно безвісти зниклих дітей, втягнених у злочинну діяльність, пов’язану із незаконним обігом наркотиків
Other Titles: Peculiarities of carrying out urgent investigative measures concerning missing children involved in criminal activities related to illegal drug trafficking
Authors: Літун, О.О.
Litun, O.O.
Keywords: дитина
розшук
зниклий безвісти
кримінальне провадження
незаконний обіг наркотиків
розшуковий захід
child
search
missing person
criminal proceedings
drug trafficking
search measures
Issue Date: 2018
Publisher: ДДУВС
Citation: Літун О.О. Особливості проведення невідкладних розшукових заходів стосовно безвісти зниклих дітей, втягнених у злочинну діяльність, пов’язану із незаконним обігом наркотиків / О.О. Літун // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2018. – Спеціальний випуск № 1 (91) «Протидія наркозлочинності в Україні та у світі: проблеми та шляхи їх вирішення». – С. 67-72
Abstract: Визначено особливості проведення невідкладних розшукових заходів стосовно безвісти зниклих дітей, втягнених у злочинну діяльність, пов’язану із незаконним обігом наркотиків. У результаті аналізу сучасної специфіки розшукової роботи оперативних підрозділів та думок оперативних працівників визначено, що для своєчасного вжиття заходів з розшуку безвісти зниклих дітей важливим є визначення ознак, що свідчитимуть про можливе втягнення дитини у злочинну діяльність, пов’язану із незаконним обігом наркотиків, або добровільне (несвідоме) заняття нею такою діяльністю. До таких ознак можна віднести: часте перебування дитини у місцях, де поширено розповсюдження наркотиків; підтримання дружніх стосунків з особами, причетними до незаконного обігу наркотиків або вживання останніх; безпричинна зміна поведінки, настрою, психологічного та фізичного стану; поступова або різка зміна інтересів до навчання, роду занять, кола спілкування; зміна характеру і змісту розмов (часте вживання жаргонів) та ін.; колишнє затримання працівниками поліції, у тому числі з особами, які вживали наркотики; наявність за місцем мешкання сторонніх предметів, лікарських засобів чи речовин (гумові контрацептиви (презервативи); обрізки хірургічних рукавичок; препарати, що знижують кислотність шлунку; скріплюючі таблетки; заспокійливі ліки для зняття болю; фольга; йод; перманганат калію; сірка тощо); перебування на обліку у правоохоронних органах; підвищена зацікавленість дитини до програмних продуктів у мережі Інтернет, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків та ін.
The specifics of conducting urgent search measures with regard to missing children involved in criminal activities related to drug trafficking. As a result of the analysis of the current specifics of the investigative work of the operational units and the thoughts of the operative workers, the author has indicated that, in order to take measures to trace the missing children, it is important to determine the prerequisites that testify to the possible involvement of the child in criminal activities related to illicit drug trafficking, or voluntary (unconscious) occupation of them by such activity. Such signs include: frequent stay of the child in places where the use of drugs is prevalent; maintaining friendly relations with persons involved in drug trafficking or the use of drugs; causeless change in behavior, mood, psychological and physical condition; gradual or sharp change of interests to training, occupation, circle of communication; change in the nature and content of conversations (frequent use of jargons), etc .; recent detention by police officers, including those who used drugs; presence of foreign objects, drugs or substances (rubber contraceptives), cutting surgical gloves, drugs that reduce acidity of the stomach, fastening tablets, soothing pain relievers, foil, iodine, potassium permanganate, sulfur, etc. ); being on the account in law enforcement bodies; increased interest of the child to software products on the Internet connected with drug trafficking, etc.
URI: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/1864
Appears in Collections:Літун О.О.
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2018. – Спеціальний випуск № 1 (91)
Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf302,1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.