Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10141
Title: Basics of preventing the economic crimes during a forensic-audit
Other Titles: Основи запобігання економічним злочинам під час форензік-аудиту
Authors: Protopopova, N.
Kovalenko-Marchenkova, Ye.
Kandel, Bijay Kumar
Протопопова, Н.
Коваленко-Марченкова, Є.
Кандел, Біджай Кумар
Citation: Protopopova N. Basics of preventing the economic crimes during a forensic-audit / N. Protopopova, Ye. Kovalenko-Marchenkova, Bijay Kumar Kandel // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2022. - № 2 (117). - С. 344-348
Issue Date: 2022
Publisher: ДДУВС
Keywords: forensics
forensic audit
fraud
economic security
enterprise
business
audit results
cash flows
financial results
owner
company
losses
efficiency
форензік
форензік-аудит
шахрайство
економічна безпека
підприємство
бізнес
результати аудиту
грошові потоки
фінансові результати
власник
компанія
збитки
ефективність
Abstract: Сoncidering global absorption of business in financial manipulations and frauds, the use of forensics at enterprises is becoming more relevant. The article examines the concept of «forensics», its methods and purpose in general. Advantages and disadvantages are defined, the need for forensic audit as a basis for preventing economic crimes is analyzed.
Description: В умовах глобального поглинання бізнесу в фінансових махінаціях та шахрайствах актуальнішим стає використання форензіку на підприємствах. В статті розглянуто поняття «форензік», методи його проведення та призначення загалом. Визначено переваги та недоліки, проаналізовано необхідність форензік-аудиту як засад запобігання економічним злочинам. У статті визначено поняття «форензік-аудит» як важливий аспект запобігання економічним злочинам на підприємствах. За необхідності фахівці розробляють і впроваджують на підприємстві програму боротьби із шахрайством, яка включає елементи запобігання, виявлення та реагування. Авторами розглянуто процес форензік-аудиту. Його процедура– це комплексна перевірка всіх підрозділів компанії. Але алгоритм цієї перевірки може відрізнятися залежно від цілей, для якіх вона працює. Також форензік-аудитори вивчають показники прибутковості підприємства, його ліквідність, наявність кредиторської заборгованості, боргів зі сплати податків або розрахунків з персоналом. Крім того, за допомогою спеціальних методів здійснюється аналіз структури компанії та ризики щодо відмивання грошей, адже це допоможе виявити вразливі місця в господарській діяльності та заблокувати їх. Зазначено, що форензік- аудит проводиться не тільки при підозрі на розкрадання коштів на підприємстві. Ця процедура є своєрідним тестом на ефективність команди та внутрішніх бізнес-процесів у ній. Зроблено висновок, що аудит як ніколи необхідний кожному підприємцю, який прагне до ефективного ведення свого бізнесу та захисту інтелектуальної власності. І звідси саме вчасне проведення такої експертизи як основи запобігання економічним злочинам дозволить власникам компаній мінімізувати фінансові втрати та захистити свою ділову репутацію.
URI: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10141
Appears in Collections:Коваленко-Марченкова Є.В.
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2022. - № 2 (117)
НАУКОВІ СТАТТІ
Наукові статті
Протопопова Н.А.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
54.pdf895,12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.